İNTERNET GELİŞTİRME KURULU

DAYANAK

İnternet Geliştirme Kurulu; 01/11/2011 tarihli, 28102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK / 655 Karar Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.Maddesine dayanılarak oluşturulmuştur.

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU GÖREVLERİ

a.İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.

b.Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk Dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.

c.İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.

ç.Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

   
Ad/Soyad:
Telefon:
E-posta:
Bilgi Edinme
Faydalı Linkler
Formlar
Aşağıdaki formu, internet geliştirme kurulu hakkındaki her türlü öneri, istek, eleştiri ve memnuniyetinizi iletmek için kullanabilirsiniz.
Adınız : Mesajınız:
Soyadınız :  
E-Posta :  
Konu :  
2010 © İnternet Geliştirme Kurulu/English
Ana Sayfa/Çalışma Grupları/Duyurular/Üyelerimiz/Raporlar/Görüşler/İletişim